This Little Piggy — Butts

This Little Piggy — Butts Portfolio
2017
13 x 13″
Archival Digital Print on Hahnemuhle Bright White